Lassie AB är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen och registrerad hos Bolagsverket. Lassie har vidare ett agentavtal med ETU Forsikring A/S som innebär att Lassie representerar ETU Forsikring A/S avseende den försäkring som detta försäkringsvillkor avser. ETU Forsikring A/S är ett väletablerat försäkringsbolag från Danmark.


Har du fler frågor eller funderingar? Du är varmt välkommen att höra av dig direkt till oss om du har frågor, funderingar eller vill ha hjälp med att välja rätt försäkring efter dina behov. Du når oss snabbast via chatten i vår app och på vår hemsida.

Hittade du svaret?