OBS❗️ Du kan bara köpa livförsäkring för din hund/katt om du samtidigt köper en veterinärvårdsförsäkring.

För mer information vad livförsäkringen täcker - titta gärna under "Översikt av vad som ingår" i våra försäkringsvillkor.

Livförsäkring för hund 🐶

Livförsäkringsbeloppet för din hund ska max motsvara det belopp du betalat för hunden. Det går dock inte att köpa livförsäkring med högre försäkringsvärde än 30 000 kronor. Livförsäkringen kommer att upphöra från och med det försäkringsår hunden fyller åtta, tio eller tolv år, beroende av hundens ras. Livförsäkringen kan köpas fram till att hunden fyller fyra eller sex år, även detta beroende på ras.

Livförsäkring för katt 🐈

Du kan köpa livförsäkring för din katt som motsvarar max det belopp du betalat för katten. Det går dock inte att köpa livförsäkring med högre försäkringsvärde än 20 000 kronor. Livförsäkringen för din katt kommer att upphöra från och med det försäkringsår din katt fyller tretton år. Livförsäkringen kan köpas fram till katten fyller sex år.


Har du fler frågor eller funderingar? Du är varmt välkommen att höra av dig direkt till oss om du har frågor, funderingar eller vill ha hjälp med att välja rätt försäkring efter dina behov. Du når oss snabbast via chatten i vår app och på vår hemsida.

Hittade du svaret?